Hikmatlar yo’rig’i

Abulfath Al-Bustiy

U Abulfath Ali ibn Muhammad ibn Al-Husayn Al-Bustiy, shoir, yozuvchi, mohir adib, fazilatli muhaddis, shofeiy mazhabi faqihidir. Hozirgi Afg’oniston hududidagi Bust shahrida 330-yillar atrofida tug’ilgan.

 

Hadisi sharifni o’z yurti muhaddislaridan, ulkan hofiz Haram shayxi Muammar Ali ibn Abdulaziz Al-Bag’aviy Al-Makkiydan eshitgan. Yana imom, hofiz Abu Hotim Ibn Hibbon Al-Bustiydan ham ko’p bora hadis tinglagan.Vatandoshi imom, muhaddis, faqih, adib « Maolimus sunan » va boshqa ajoyib, nafis asarlar sohibi Abu Sulaymon Al-Xattobiy bilan do’st bo’lgan.

Undan « Mustadrak ‘alas sahihayn » asari sohibi imom Hokim Abu Abdulloh An-Naysoburiy, Abu Usmon As-Sobuniy, Al-Husayn ibn Ali Al-Bardaiy va boshqalar hadis rivoyat etishgan. Hokim : « Naysoburga bir necha marta kelgan, odamlarga ko’plab foyda bergan, hatto olimlar uni fazlini tan olishgan. Asrining o’z bobida tanho edi» degan. Ya’ni u adabiyot, she’riyat, bayoni va yozish uslubining go’zalligi bilan yagona bo’lgan. Bundan tashqari u muhaddis va faqih bo’lgan. Sam’oniy « Al-Ansob »da « U o’z asrining fazilat, ilm, she’r va yozishda yagonasi bo’lgan » deydi.

Abulfath – Alloh uni rahmat qilsin – o’z asrining shoiri, davrining yozuvchisi, zamonining nazm va nasrda adibi bo’lgan. Bunga uning zamondoshlari guvohlik beradi. Uning hikmatlar va go’zal ma’nolarga boy bo’lgan, balog’atli, nozik san’at ufurib turgan she’ri bor. Yana uning chop etilgan she’ri de’voni mavjud. Bu devonda Imom Shofeiyni ko’p madh etilgan. Abulfathning « Sharhu muxtasarul Juvayniy » nomli asari bor. Buni « Kashfuz zunun » asari muallifi zikr etgan.

U Somoniylarning Xurosondagi kotiblaridan bo’lgan. Uning martabasi Sabuktegin huzurida yuqorilagan. Uning o’g’li Yaminuddavla Mahmud ibn Sabukteginga ham xizmat qilgan. Mahmud uni Movarounnahrga chiqarib yuborgan. Keyin Abulfath Bustiy Buxoroning O’zgand shahrida begona yurtda 400-yili, yoki undan bir yo ikki yil keyin vafot etdi. Alloh u zotni rahmat qilsin.

Uning mashhur asari « Unvonul hikam » qasidasidir. U « Nuniya » deb ham ataladi. Qasida musammani basiti mahzuf vaznida yozilgan. Qasidada basit bahriga xos bo’lgan « mustafilun مستفعلن»ni
« mutafilun متفعلن» shaklida kelishi, « foilun فاعلن»ni esa « failun فعِلن» yo « falun فعْلن» shaklida uchrashi kuzatiladi.

Bu qasidani Abu Mansur As-Saolibiy(429h.vf.), Abdurrohman Al-Umriy Al-Miyloniy(708h.vf.), Mahmud ibn Usmon An-Najotiy(713h.vf.), Abdulloh ibn Muhammad ibn Nuqrakor(776h.vf.), Al-Hasan ibn Muhammad Al-Buvriniy(1024h.vf.), Abdulqodir ibn Al-Iydrus(1038h.vf.) lar sharhlashgan.

Badruddin Al-Jojurmiy (690h.vf.) uni fors tiliga, zamondosh olim Mahmud Sa’diy Jo’genliy esa turk tiliga tarjima etishgan.

Qo’shimcha ma’lumot: Basit bahri « mustafilun foilun mustafilun foilun » vaznida bo’ladi. Bu bahr arab she’riyatidagi eng mashhur va eng ko’p foydalanilgan bahrlardan hisoblanadi. O’zbek she’riyatida esa bu bahrda ijod qilinmagan. Abbosiylar davridagi shoirlar bu vaznda ko’p ijod etishgan. Bu vaznda Payg’ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ko’plab madhlar bitilgan. Ularning gultoji Ka’b ibn Zuhayr (r.a.)ning « Bonatu suod » qasidasidir.

Foydadan holi bo’lmas degan maqsadda qasidaning arab tilidagi sharhi ham berildi.

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

عنوان الحكم

Hikmatlar yo’rig’i

 

زيادةُ المرءِ في دُنياه نُقصانُ
 

ورِبْحُه غيرَ مَحْضِ الخير خُسْرانُ [1]
  

 وكل وجدانِ حظٍّ لا ثباتَ له
 

فإنَّ معناه في التحقيق فِقْدانُ [2]
  

 يا عامراً لخرابِ الدَّارِ مجتهداً
 

بالله هل لخراب العمر عمران  [3]
  

 وياحريصاً على الأموالِ تجمعُها
 

أُنْسيتَ أنَّ سرورَ المالِ أحزانُ  [4]
  

 زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها
 

فَصَفْوُها كدرٌ والوصلُ هِجْرانُ [5]
  

 وأَرْعِ سَمْعَك أمثالاً أُفصِّلُها

كما يُفَصَّل ياقوتٌ ومَرْجانُ [6]
  

Odamning dunyo molin orttirishi nuqsondir                         Yaxshilikda bo’lmagan foydasi esa ziyondir.

Barcha foyda topishning gar saboti yo’q ekan                      Uning yo’qotish ekanligi begumondir.

Ey dunyo xarobin tirishib tuzatayotgan                                Allohga qasam, umr xarobin tiklash mumkinmi?

Ey molga haris bo’lib uni to’playotgan                                 Molning sururi qayg’u ekanin unutdingmi?

Ko’ngilni dunyo va uning ziynatidan tiy, uning                   Tinig’i loyqa, visoli esa ayrilishdir.

Masallarga quloq tut, ajrataman ularni                                  Bas, go’yo yoqut-u marjondek ajralishadir .

 

أحْسِنْ إلى الناسِ تَسْتعبِدْ قلوبَهُمُ
 

فطالما استَعْبَدَ الإنسانَ إحسانُ [7]
  

 يا خادمَ الجسم كم تشقى بِخِدمتِه
 

أتَطلُبُ الرِّبْحَ فيما فيه خُسْرانُ  [8]
  

 أقبل على النفس واستكمل فضائلها
 

فأنتَ بالنفسِ لا بالجسمِ إنسانُ
  

 وإن أساء مسيءٌ فليكُنْ لك في
 

عُروضِ زَلّتِه صَفْحٌ وغُفرانُ [9]
  

 وكن على الدهرِ مِعْواناً لذي أملٍ
 

يرجو نَداك فإنَّ الحرَّ مِعْوانُ [10]
  

 واشْدُدْ يديك بحبلِ الله مُعتصِماً

فإنه الرُّكْنُ إن خانَتْكَ أرْكانُ [11]

Odamlarga yaxshilik qilgin qalblarin etasan                          Zabt, chunki yaxshilik doim insonni zabt etgan.

Ey jismning xodimi, uning xizmatiga ko’p zorsan                Nima, foydani zarar bor joydan izlarmisan?

Nafsga yuzlan-u fazilatlarin  kamolga yetkaz                       Chunki sen jism emas, nafs-jon bilan insonsan.

Agarda yomon kishi yomonlik qilsa, senda                           Uning xatosi uchun  avf va kechirim bo’lsin.

Dunyoda umidvorga yordamchi bo’l , ko’makka                  Umid qilsa, zero yordamchidir oqil kimsa.

Qo’lingni mahkam bog’la Allohning arqoniga                      Zero u Ustundir ustunlar xiyonat qilsa.

 

من يتق الله يُحمَد في عواقبه
 

 

ويَكْفِه شرُّ من عزوا ومن هانوا
  

 من استعانَ بغير اللهِ في طلبٍ
 

فإنَّ ناصِرَه عَجْزٌ وخِذْلانُ [12]
  

 من كان للخيرِ مَنَّاعاً فليس له
 

على الحقيقةِ إخوانٌ وأخْدانُ [13]
  

 من جادَ بالمالِ مالَ الناسُ قاطِبةً
 

إليه والمالُ للإنسانِ فَتَّانُ
  

 من سالَمَ الناسَ يَسلمْ من غوائِلِهم
 

وعاش وهو قَريرُ العينِ جَذْلانُ [14]
  

 من كان للعقلِ سلطانُ عليه غَدا
 

وما على نفسِهِ للحرصِ سُلطانُ [15]
  

Kim Allohdan qo’rqsa oqibati maqtalur va                           U kuchli-kuchsizning sharridan kifoya qilur.

Kim Allohdan boshqadan yordam so’rasa                            Uning yordamchisi ojizlik va xorlik bo’lur.

Kim yaxshilikni man qiluvchisi bo’lsa, unga             Haqiqatda na do’st va na birodarlar bo’lur.

Kim saxiylik qilsa odamlar moyil bo’larlar                           Unga, ammo boylik insonni fitnaga solur.

Kim odamlarga tinchlik bersa, omondir alar                         Yomonliklaridan va u shod- xurram yashaydir.

Kimgaki aql-hushi hukmron bo’lar ekan                               Unga qaro hirsning kuch-ta’siri bo’lmaydir. 

 

من مدَّ طَرْفاً لفَرْطِ الجهلِ نحوَ هَوىً
 

أغضى على الحقِّ يوماً وهو خزيانُ [16]
  

 من عاشَرَ الناسَ لاقى منهمُ نَصَباً
 

لأن سوسَهُمُ بَغْيٌ وعُدوانُ [17]
  

 ومن يُفَتِّشْ عن الإخوان يَقْلِهِمُ
 

فَجُلُّ إخوانِ هذا العَصْرِ خَوَّانُ [18]
  

 من استشارَ صروفَ الدهرِ قامَ له
 

على حقيقةِ طَبْعِ الدهرِ بُرهانُ [19]
  

 من يزرعِ الشَّرَّ يَحْصُدْ في عواقِبِه
 

ندامةً، ولِحَصْدِ الزَّرْعِ إبَّانُ [20]
  

 من استَنام إلى الأشرارِ نامَ وفي

قميصِهِ منهُمُ صلٌّ وثُعبانُ [21]

Kim havosi yo’lida johillikka ko’z tikar                                Haqqa bir kun bosh egar bo’lib albatta xor.

Kim odamlarga boqsa ulardan ozor ko’rar                            Chun hiqd-u adovat alar tabiatida bor.

Kim do’stlarni taftish etsa, ularni xafa qilar                          Bu asrning ko’p do’stlari xiyonat qiluvchilar.

Kim dunyoning ishlarin tushunib yetsa gar,  unda                Dunyo haqiqatida dalillar hosil bo’lar.

Kim yomonlik eksa, o’rib olar nadomatni                             Hamda o’rimning ham o’z vaqti bo’lgaydir.

Kim yomonlar bilan tunasa ulfat bo’lib                                Kiyimida kapchayu  ilon bilan uxlaydir.      

 

 

كن رَيِّق البِشْرِ إنَّ الحرَّ هِمَّتُه
 

صحيفةٌ وعليها البِشْرُ عُنْوانُ [22]
  

 ورافِقِ الرِّفْقَ في كلِّ الأمورِ فلم
 

ينْدَم رفيقٌ ولم يَذْمُمْهُ إنسانُ [23]
  

 ولا يغرَّنَّكَ حَظٌّ جَرَّهُ خَرَقٌ

فالخُرْقُ هَدْمٌ ورِفْقُ المرءِ بُنْيانُ
  

 أحْسِنْ إذا كان إمكانٌ ومَقْدِرةٌ
 

فلن يَدومَ على الإحسانِ إمكانُ [24]
  

 فالروض يزدان بالأنوار فاغمة
 

والحرُّ بالعَدْلِ والإحسانِ يَزْدانُ [25]
  

 صُنْ حُرَّ وجهِك لا تَهْتِك غِلالَتَه
 

فكلُّ حرِّ لحرِّ الوَجْهِ صَوّانُ [26]
  

 فإنْ لقيتَ عَدُواً فالْقَهُ أبداً

والوَجْهُ بالبِشْرِ والإشراقِ غَضّانُ [27]

Xushchehra bo’l, zero oqil odamning himmati                     Qiyofasi xush bo’lgan sertabassum chehradur.

Doim halim odam bo’l, chunki halim nadomat                     Chekmagan va uni hech kim mazammat etmabdur.

Seni ahmoqning omadi aldab qo’ymasin                              Ahmoqlik buzish bo’lsa, halimlik chun tiklashdir.

Imkon-u kuch borligida yaxshilik qilib qol                           Zero, yaxshilikka imkon bo’lavermaydir.

Bog’ ochilgan gullar bilan yashnaganidek                            Oqil adolat va yaxshilik bilan yashnaydir.

Yuzing hurmatin saqla, pardasin ochma                               Zero, har bir oqil saqlovchidir yuz hurmatin.

Agar dushmanni uchratsang uni har doim                            Xushchehra va ochiq yuz bilan qarshi olgin.

 

دَعِ التكاسُلَ في الخيراتِ تَطْلُبُها
 

فليس يسعدُ بالخيراتِ كسلانُ
  

 لا ظِلَّ للمَرْءِ يَعْرى من تُقىً ونُهىً
 

وإنْ أظلَّته أوراقٌ وأفْنانُ [28]
  

 والناسُ أعوانُ من والتْهُ دَولَتُهُ
 

وهم عليه إذا عادَتْهُ أعوانُ [29]
  

 (سَحْبانُ) من غيرِ مالِ (باقِلٌ) حَصِرٌ

 

و(باقِلٌ) في ثراءِ المالِ سَحْبانُ [30]
  

لا تودِعِ السِّر وشَّاءً يبوحُ بهِ
 

فما رَعى غنماً في الدَّوِّ سِرْحانُ [31]
  

 لا تحسبِ الناسَ طبعاً واحداً فلهم
 

غرائزٌ لستَ تُحْصيهنَّ ألوانُ [32]
  

 وما كلُّ ماءٍ كصدّاءٍ لوارِدِهِ
 

نَعَمْ، ولا كلُّ نَبْتٍ فهو سَعْدانُ [33]
  

 لا تَخْدِشَنَّ بمَطْلٍ وَجْهَ عارِفةٍ
 

فالبِرُّ يَخْدِشُه مَطْلٌ ولَيّانُ [34]
  

Yaxshilik istayotganingda tanballikni qo’y                          Dangasa yaxshiliklarda omad qozonmaydir

Taqvo va aqli bo’lmagan insonga soya yo’qdir                     Hatto unga barg-u shoxlar soya solsa hamdir.

Odamlar davlati bor odamga yordamchidir                          Gar undan omad ketsa ular unga dushmandir.

Sahbon agar moli bo’lmasa Boqil duduqdir                         Boqilning agar puli ko’p bo'lsa Sahbondir .

Sirni uni fosh qiluvchi gapkashga ishonma                           Chunki bo’ri sahroda hech qo’y boqqan emas.

Odamlarni bir xil tabiatli deb o’ylama                                  Ularning tabiatin ranglar sanab yetolmas.

Har bir suv ham uni ichuvchiga Saddo emas                                    Ha, va har bir o’simlik ham Sa’don kabi emas.

Yaxshilik yuzin erinish ila xunuk etma                                 Yaxshilikni erinish-u paysal qilar abas.

 

لا تَسْتشِرْ غيرَ نَدْبٍ حازمٍ يقظٍ
 

قد استَوى فيه إسرارٌ وإعلانُ [35]
  

 فللتدابير فرسان إذا ركضوا
 

فيها أبروا، كما للحرب فرسان [36]
  

 وللأمور مواقيتٌ مقدرةٌ
 

وكل أمر له حد وميزان [37]
  

 فلا تكُنْ عَجِلاً بالأمر تَطْلبُه
 

فليس يُحمَدُ قبلَ النُّضْج بُحْرانُ [38]
  

Aql-farosatlidan o’zga ila kengashma                                   Unday odamda ichi tashidek bilinib turgay.

Tadbirlarning o’z chopqirlari bor gar chopishsa                    Xuddi jangdagi otliqday o’zib ketishgay.

Ishlarning o’z taqdir qilingan vaqtlari bor                             Har bir ishning o’z haddi va o’z me’zoni bor.

Istayotgan ishingni shoshiltiruvchi bo’lma,                          Pishish buhrondan oldin maqtalmas zinhor.

 

كفى من العيش ما قد سَدَّ مِن عَوَزٍ
 

ففيه للحُرِّ إن حقَّقْتَ غُنْيانُ [39]
  

 وذو القناعةِ راضٍ من معيشتِهِ
 

وصاحبُ الحِرصِ إن أثْرى فغضبانُ! [40]
  

Rizqning faqirlikdan to’sgani yetarlidir                                Unda oqil uchun albat behojatlik bordir.

Qanoat egasi o’z rizq-u ro’zidan rozi                                    Hirsparast esa boyisa ham norozi holdir.

 

حَسْبُ الفتى عَقْلُه خِلاًّ يُعاشِرُه
 

إذا تحاماه إخوانٌ وخُلاَّنُ [41]
  

 هما رَضيعا لِبانٍ: حِكمةٌ وتُقًى
 

وساكِناً وطنٍ: مالٌ وطغيانُ[42]
  

 إذا نَبا بكريم مَوْطِنٌ فله
 

وراءَهُ في بسيطِ الأرضِ أوطانُ [43]
  

 يا ظالِماً فرِحاً بالعزِّ ساعَدَهُ
 

إن كنتَ في سِنَةٍ فالدَّهرُ يقظانُ [44]
  

 ما استمرأ الظَّلمَ لو أنصفتَ آكِلُهُ
 

وهل يَلذُّ مذاقَ المرءِ خُطْبانُ [45]
  

 

Yigit uchun aqli yetarli suyanchiq do’stdir                           Uni do’st-u birodarlari chetlagan zamon.

U ikkovi ko’kaldoshdir: hikmat va taqvo                             Bu ikkisi vatandoshdir :boylik va tug’yon.

Karim odamga vatani torlik qilsa, aning                               Ortinda keng yer yuzida vatanlar bordir.

Ey zolim, ey unga berilgan quvvatdan xushnud,                  Agar sen mudroqda bo’lsang, zamon uyg’oqdir.

Zulmni – insof qilsang –ko’rgan kishi maqtamagan             Xotban o’ti odam ta’biga hech yoqarmidir?

 

يا أيها العالِمُ المَرْضِيُّ سيرَتُهُ
 

أبشِرْ فأنتَ بغيرِ الماءِ ريانُ [46]
  

 وياأخا الجهلِ لو أصبحتَ في لُجَجٍ
 

فأنت ما بينهما لا شكَّ ظمآنُ [47]
  

Ey siyrati rozi bo’lingan olim, xushhabar                              Ol, zero, sening chanqog’ing suvsiz ham qoniq.

Ey ilmsiz, agar dengiz oldida bo’lsang ham,                        Sen shunda ham shak-shubhasiz chanqoqsan aniq.

 

لا تَحسبنَّ سُروراً دائماً أبداً
 

مَن سَرَّه زمنٌ ساءَتْهُ أزمانُ
  

 إذا جَفَاك خليلٌ كنتَ تألَفُه
 

فاطلُبْ سِواهُ فكلُّ الناسِ إخوانُ
  

 وإنْ نَبَتْ بك أوطانٌ نشأتَ بها
 

فارحلْ فكلُّ بلادِ اللهِ أوطانُ
  

Omadni doimiy deb o’ylama, kimni bir                                Zamon hursand qilsa, zamonlar xafa qiladir.

Agar do’sting senga jafo qilsa, boshqasin                             Ista, zero, barcha insonlar birodarlardir.

Agar senga ulg’aygan vataning torlik qilsa,                          Ket, Allohning barcha shaharlari vatanlardir.

 

يا رافلاً في الشَّبابِ الرَّحبِ مُنْتَشِياً
 

مِن كأسِهِ، هل أصاب الرشدَ نشوانُ  [48]
  

 لا تَغترِرْ بشبابٍ رائقٍ نَضِرٍ
 

فكم تقدم قبلَ الشّيبِ شُبّانُ [49]
  

 وياأخا الشَّيبِ لو ناصَحتَ نفسَكَ لم
 

يكن لِمثلِكَ في اللَّذَّاتِ إمعانُ [50]
  

 هَبِ الشَّبيبةَ تُبدي عُذرَ صاحِبِها
 

ما عُذرُ أشْيبَ يَستهويه شيطانُ
  

Ey yoshligi bilan mag’rur, uning qadahidan mast                 Mast odam hech zamon to’g’ri yo’lni topganmu ?

Go’zal, totli yoshlik bilan aldanib qolma                              Keksalikdan oldin qancha yigitlar o’tganku!

Ey keksa odam, gar o’zingga nasihat qilsang                       Sendekka lazzatlarga sho’ng’ish yarashmaydir.

Mayli yoshlik o’z egasiga uzr berarkuya,                              Shayton egallagan keksaning uzri nimaydir?

 

كلُّ الذنوبِ فإن الله يغفرها
 

إن شَيّعَ المرءَ إخلاصٌ وإيمانُ [51]
  

 وكلُّ كسرٍ فإن الدِّينَ يَجْبُرُهُ
 

وما لكسرِ قناةِ الدِّين جُبرانُ [52]
  

Barcha gunohlarni Alloh albatta kechirar                             Agar odamga ixlos-u iymon hamroh bo’lsa.

Har qanday yo’qotishdan din og’irroq kelar                         Dindagi yo’qotishga evaz yo’q biror narsa.

 

خُذها سوائرَ أمثالٍ مهذبةً                                ما ضَرَّ حَسَّانَها – والطَّبْعُ صائِغُها - 

فيها لمن يَبتَغي التِّبيان تِبيانُ                               أنْ لم يَصُغْها قَرِيعُ الشِّعْرِ حَسَّانُ [53]
 

Bu mashhur masallarning ol xulosasin jam                `           Bunda izoh xohlagan uchun bordir izoh ham.

Aytuvchisi – tug‘ma shoirga zarar bermadi                          Uni she’r sayyidi Hasson tuzmagan bo’lsa ham.

 

 

 المصادر

 

  1. 1. عنوان الحكملأبي الفتح البستي. تحقيق وشرح الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. مكتبة المطبوعات الاسلامية، بيروت.1427
  2. أبو الفتح البستي. وكيبيديا. الموسوعة الحرة
  3. محمد علي الهاشمي. العروض الواضح. دار القلم،دمشق.1412

 

Foydalanilgan adabiyotlar

 

  1. 1. A.Hojiahmedov. O’zbek aruz lug’ati. T:Sharq,1998-y.

 

[1] أي ازدياد الإنسان من الدنيا وتوسعه فيها ـ إن لم يكن في الخير الخالص ـ يكون خسارة له ونقصاً من حظه في آخرته

[2] أي كل حظ ونصيب يجده المرء في دار الدنيا، ولا يصحبه منه الأجر والثواب إلى دار الآخرة، فهو على التحقيق فِقدان

[3] أي يا عامراً للدار الخراب وهي الدنيا، باذلاً فيها جهدك وعمرك، هل لخراب عمرك العزيز وضياعه فيها عمران ؟

[4] أي أنسيت أن سرور المال هموم وأحزان: في جمعه، وتصريفه، وواجباته، ومسؤولياته، وفقده..؟ 

[5] زع الفؤاد، بالزاي، فعل أمر من وزعه عن الأمر كفه عنه، أي كف القلب عن حب الدنيا وزخارفها، لأنها غرارة غدارة، فما تراه من صفوها فهو كدر، وما تراه من قربها فهو هجران

[6]  أرع سمعك: أصغه إليّ لتستمع مقالتي بانتباه وتدبر

[7]  تستعبد قلوبهم: تستملها وتملكها بالإحسان إليهم، فكثيراً ما ملك الإحسان قلب الإنسان. وقديماً قالوا جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، وبغض من أساء إليها. وليس هذا القول بحديث نبوي

[8]  أي أيها المجد الساعي في خدمة جسده وتحصيل ملذاته وشهواته، أنت بهذا عبد الجسد! إن ما تجهد فيه هو من الخسارة وليس من الربح في شيء، فعجباً لك تنشد الربح فيما فيه خسران

[9]  عروض زلته، يعني: زلته العارضة

[10] معواناً: كثير العون والمساعدة. يرجو نداك: أي كرمك وعطاءك

[11]  فإنه الركن، أي الملاذ والمرجع

[12]  فإن ناصره عجز وخذلان، أي إن مآله إلى العجز والخذلان

[13]  أخدان: أصدقاء، جمع خدن وهو الصديق

[14]  من غوائلهم: شرورهم ومساءاتهم. قرير العين: مسرور. جذلان: فرحان

[15]  يعني من عمل بالعقل وفكر في أمور الدنيا، غدا زاهداً في حطامها، وليس للحرص والطمع عليه سيطرة

[16]  الطرف هنا: العين. خزيان: ذليل. والمعنى من أطلق بصره نحو الهوى والشهوات المحرمة، تثاقل عن نصر الحق وباء بالذلة والخزي

[17]  النَّصَب هنا يراد به المتاعب والشرور والعداوات. والسُّوْس: الطبيعة

[18]  يَقْلِهِم: يبغضهم ويكرههم، من قلاه يقليه: أبغضه وكرهه

[19]  استشار: استكشف. صروف الدهر: حوادثه ونوائبه وتقلباته

[20]  إبان: وقت محدد

[21]  استنام إلى الأشرار: سكن إليهم وصاحبهم. الصِّلُّ: الحية التي لا تنفع فيها الرقية والعلاج، لشدة سمها القاتل. الثعبان نوع من الحيات الطوال القاتلة. أي من صاحب الأشرار لحقه منهم الأذى والهلاك من حيث لا يدري

[22]  رَيِّقَ البِشر: جميل البشر دائمه. والبشر طلاقة الوجه وبشاشته. والصحيفة يعني بها: الوجه. والمعنى: أن هم الحر أن يكون طلق الوجه باسم المُحياّ، ليحبه الناس ويألفوه وينتفعوا به وينتفع بهم

[23]  الخَرَقُ بفتح الخاء والراء، والخُرْقُ بضم الخاء وسكون الراء، كلاهما بمعنى العنف والغلظة، ويأتيان بمعنى الحمق والبلاهة. والمعنى: لا تغتر بطيش الأحمق إنْ صاحَبَه فوز في أمر من الأمور، فالرفق بناّء، والحمق هدام. وفي الحديث الشريف : من يحرم الرفق يحرم الخير كله

[24]  أي لا يتمكن الإنسان من الإحسان في كل وقت، فإذا تمكنت فأحسن، فإنها فرصة سانحة ربما لا تعود

[25]  يزدان: يتزين. الأنوار جمع نَوْر بفتح النون وهو الزهر. فاغمة: متفتحة. أي كما يتزين الروض بالأزهار المتفتحة الجميلة، كذلك يتزين الحر بالعدل والإحسان

[26]  حُرُّ الوجه: محاسنه وكرامته. والغِلالة بكسر الغين: ثوب رقيق كالقميص يلبس على الجسد تحت الثياب الغليظة. والمراد هنا: صن حياءك وماء وجهك، ولا ترقه لأجل أمر دنيوي

[27]  غَضاّن: مشرق طلق. يرشد الشاعر المخاطب في شأن لقاء العدو، فيقول له:إذا لقيت عدوك فألقه بوجه باسم متهلل، ومترفعاً عن مقابلته بعداوته، إذ لقاؤك لعدوك بالبشر يزيد في رفعتك عليه، ويفوت عليه التشفي منك بإغضابه لك

[28] الظل هنا: العز والمنعة. يعرى من تقى ونهى: يفقد التقوى والعقل. أفنان: غصون. والمراد هنا: النعم والرفاهية. والمعنى: لا عز ولا منعة لامرئٍ ينقصه العقل والتقوى، وإن غمرته نعم الحياة ورفاهيتها

[29]  والته دولته أي أقبلت عليه الدنيا وابتسمت له الأيام. عادته: أدبرت عنه الدنيا واستقبلته الحياة بوجه كريه

[30]  سحبان: رجل من بني وائل، كان من أفصح فصحاء العرب وبلغائها، وبه يضرب المثل في الفصاحة والبيان، فيقال: أفصح من سحبان. وحَصِرُ: عييٌّ. وباقل: رجل من بني إياد، كان مشهوراً بالعيِّ والفهاهة، حتى يضرب به المثل في العجز عن الإبانة عما في النفس، فيقال: أعيى من باقل! ومن عيه أنه اشترى ظبياً بأحد عشر درهماً، وأمسك به، فمر بقوم فقالوا له: بكم اشتريت الظبي؟ فمد كفيه وأخرج لسانه، مشيراً إلى أنه اشتراه بأحد عشر درهماً، فشرد الظبي منه وهرب! فضرب به المثل لعيه وغباوته، كما في (مجمع الأمثال) للميداني في باب ما جاء على أفعل من باب ما أوله عين

والمعنى: سحبان البليغ إذا عَري من المال صار في نظر الناس عَيِيّاً عِيَّ باقل، وباقل العَيِيُّ إذا كان ثرياً غنياً صار في نظرهم فصيحاً بليغاً بلاغة سحبان، فالمال عند الناس يقلب الحقائق والموازين! ويؤثر في اعتبار الرجال وإهمالهم

[31]  الدَّوُّ: المفازة والصحراء. والسرحان بكسر السين وسكون الراء: الذئب. أي لا تفض بسرك إلى امرئ مذياع يفشي السر ويذيعه، إنك إن فعلت ذلك تكن مثل من يسلم الغنم إلى الذئب ليأكلها‍‍‍! إذ قد استحفظ من لا يحفظ

[32]  يعني أن الناس تختلف طبائعهم وسجاياهم، فلا تحسبهم كلهم على طبع واحد، فينبغي أن تراعي طباعهم في معاشرتهم ومعاملتهم

[33] صَدّاء: اسم عين ماء لم يكن عند العرب أعذب من مائها. ومن أمثالهم: ماء ولا كصداء. يضرب مثلاً للرجلين لهما فضل إلا أن أحدهما أفضل. والسعدان: اسم عشب بري، يعد من أفضل مراعي الإبل، لا تحسن الإبل على نبت حسنها عليه، إذا رعته غَزُرَ لبنها وزاد دسمه وطيبه. من أمثالهم: مرعى ولا كالسعدان. يضرب مثلاً للشيء يفضل على أقرانه وأشكاله. أي هذا مرعى جيد ولكن ليس في الجودة مثل السعدان
والمعنى: ما كل الناس في الجودة والأصالة حسن الطبع سواء، ففيهم الجيد والأجود والدّون، فعاملهم ملاحظاً أصنافهم وأحوالهم

[34]  الخَدش: الجرح. والعارفة: المعروف والإحسان. والمَطْلُ: التسويف والتأخير. واللَّيَّان بفتح اللام وكسرها: التأخير والمماطلة. أي لا تجرح وجه معروفك وإحسانك بالتأخير والتسويف، فخير البِرِّ عاجله

[35]  نَدْب: منجد. حازم ضابط للأمور. يقظ: نبيه واع. والمعنى: لا تعتمد في استشارتك إلا على الرجل الشهم المنجد، والضابط النبيه النقي النفس، الذي عرفت سريرته كعلانيته

[36]  أبروا: غلبوا وفازوا على غيرهم بحسن الرأي وجودته. يعني يستشار في كل أمرٍ أهلُه وعارفوه

[37]  أي الأمور لها أوقات مقدرة، وحدود معينة، وموازين دقيقة، فزن كل أمر بميزانه وحده ووقته

[38]  النضج: الاكتمال. والبحران بضم الباء وسكون الحاء، لفظ مولد، يوناني الأصل، وهو عند الأطباء: التغير الذي يحدث للعليل دفعة واحدة في الأمراض الحادة: إلى الصحة أو إلى المرض، فإن وقع بعد نضج مادة المرض فهو علامة الصحة والشفاء، وإن وقع قبل نضجها فهو علامة الموت والهلاك. فعلى العاقل أن لا يعجل في أمره كما قيل

تأن في الشيء إذا رمته لتعرف الرشد من الغيِّ

ولا تتبعن كل دخان ترى فالنار قد توقـد للكـيِّ

وقس على الشيء بأشكاله يدلك الشيء على الشـيِّ

[39]  العيش هنا: ما يتبلغ به من رزق. والعوز: الحاجة والفقر. والحر هنا المراد به: العاقل القانع العزيز. والغُنْيان بضم الغين وسكون النون: الاستغناء

[40]  أثرى: زاد ماله وكثر. وقوله: صاحب الحرص إن أثرى فغضبان. وذلك لطمعه المتزايد، فيرى نفسه دائماً في حاجة إلى المزيد من الثراء، ويغضب إذا لم ينله ذلك

[41]  خلاًّ: صديقاً ناصحاً. والخلان: الأصدقاء. أي يكفي الفتى الراشد أن يتخذ من عقله مرشداً يلجأ إليه إذا تباعد عنه الإخوان والأصدقاء

[42]  رضيعا لبان يرضعان من ثدي واحد، فهما أخوان. وساكنا وطن أي متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر غالباً. والمعنى: أن الحكمة والتقى أخوان لا ينفكان، والمال والطغيان متلازمان لا يفترقان

[43] نبا بالمرء الموطن: ضاق عليه ولم يوفقه ولم يسر به

 [44] العز هنا: السطوة والسلطان. السِّنة: الغفلة الخفيفة. والمعنى: أيها الظالم السادر في غيه، لا يغرنك ما أنت فيه من سطوة وسلطان، إن كنت في غفلة عن هذا فإن عين الله لا تنام عنك، وما أسرع ما ينتقم منك

[45]  استمرأ الشيء: استطابه. والخُطْبان: الحنظل حين يأخذ في الاصفرار وتشتد مرارته. ويقال في المثل: أمر من الخطبان، أي أمر من الحنظل. والمعنى: أيها الظالم لو أنصفت لأقررت بأن الظلم مذاقه مُرّ كالحنظل، لا يستسيغه المرء، وهل يستطيب مرارة الحنظل إنسان؟ 

[46]  ريّان: مُرْتَوٍ. وأصل الارتواء الشبع من الماء. والمراد هنا: الطمأنينة وغنى النفس والقناعة والرضا. والمعنى: أيها العالم الذي حفظ أمانة العلم، وسما إلى شرفه الرفيع بعمله به، فلهجت ألسنة الناس بالثناء عليه، وأصبح فيهم عَطِر الذكر والسيرة، أبشر فأنت بما أفاء الله عليك من تلك الخصال الرفيعة: قرير العين مطمئن النفس والفؤاد

[47]  اللُّجَج جمع لجة، وهي معظم الماء, وظمآن: عطشان. والمراد به هنا: محروم. والمعنى: أيها الجاهل الراضي بجهله، لو غمرتك الدنيا بخيراتها فأنت محروم ظَمِئ، لأنك فقدت نعمة العلم، وبها تسقى العقول والقلوب

[48]  رافل: مختال متبختر. منتشياً من كأسه، معناه هنا: معجب مُدِلُّ بحيويته وفتوته. نشوان: سكران. يقال في اللغة: انتشى فلان أي بدا سكره. فشبه الشباب بالخمر، والاغترار به بالنشوة والسكر. والمعنى: أيها الشاب المختال المعجب بشبابه وقوته الفتية، لا تغتر بعنفوان شبابك وتأجج قوتك، فالشباب عرض زائل، والانتشاء به حاجب للعقل عن الهداية والرشاد، وهل أدرك الرشد سكران ؟ قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كُمّي فسقط

[49]  رائق: معجب جميل. نضر: حسن ناعم. والمعنى: لا تغتر أيها الشاب المتدفق حيوية ونضارة ونشاطاً بسن الشباب، تحسب أنك تعيش طويلاً، فكم من شاب اختطفته المنية قبل الشيوخ الكبار المسنين

[50]  الشبيبة: حداثة السن، تبدي عذر صاحبها: تظهر عذره، لأن الشباب مطية الجهل، ويقال: مظنة الجهل. وأشيب: أبيض شعر الرأس من الشيخوخة وكبر السن

[51]  شيع المرء: صاحبه

[52]  القناة: الرمح. والمراد بكسر قناة الدين: ذهاب الدين وفقده. ومعنى البيت: كل مصاب في المال أو البدن أو الولد.. يخفف الدين من وقعه على الإنسان، ويعوضه عنه بالأجر والثواب.وأما المصيبة في الدين فلا يعوضه شيء ! فهو أكبر مصاب

[53]  حسانها: قائلها وناظمها. قريع الشعر، يعني به سيد الشعر: الصحابي الجليل حسان ابن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. والمعنى: أن هذه القصيدة التي انسابت من قريحة شاعر مطبوع، وفاضت بقلائد المعاني وروائع الألفاظ، وتضمنت بليغ الحكم والمواعظ، لا يقلل من روعتها وجمالها أن قائلها شاعر محدث، وليس الصحابي الجليل سيد الشعر حسان بن ثابت رضي الله عنه

Рейтинг@Mail.ru

 

МАҚСАДИМИЗ

Миллий қадриятларимиз, маънавий бой меросимизни тиклаш ва уларни чуқур ўрганиш, унинг мазмун-моҳияти ва аҳамиятини халқимиз ўртасида тарғиб этиш, Имом Бухорий, Имом Термизий, Абу Мансур Мотуридий, Бурҳониддин Марғиноний, Баҳоуддин Нақшбандий ва Маҳмуд Замахшарий сингари юртимиздан етишиб чиққан буюк муҳаддис, фақиҳ, тасаввуф ва муфассир алломалар меросини ҳар томонлама теран ўрганиш, юксак инсоний ғоялар ва муқаддас қадриятларимизни ўзида ифода этган манбаларни тадқиқ этиш, улардан диний таълим, маънавий-ахлоқий тарбия ишларида фойдаланиш, диний ходимларнинг малакасини, билим ва тажрибасини ошириш бўйича ўқув-услубий ишларни амалга ошириш, ёш авлоднинг руҳий ва маънавий оламини бойитиш, азалий миллий қадриятларимизни сақлаш ва улуғлаш, юртимиз тарихи зарварақларига олтин ҳарфлар билан муҳрланган нодир қўлёзмаларни келгуси авлодларга етказиш, аждодларимиз ҳаёти, ахлоқи ва юксак маънавиятини ифодаловчи матнларни таржима қилиб, ёшлар қалбида улар қолдирган меросга ҳурмат, эъзоз ва муҳаббат туйғусини шакллантириш, юртимиз Мовароуннаҳрнинг Бухоро, Самарқанд, Марв, Урганч, Ахсикет, Хива, Шош, Марғинон ва бошқа шаҳарларидаги маърифат масканлари бўлмиш мадрасаларда етишиб чиққан алломалар ҳақида, улар таҳсил олган мадрасалар ва ҳозирда юртимиз Ўзбекистонда ишлаб турган мадрасалар ҳақида талабаларга маълумот бериб бориш.
БИЗ БИЛАН БОҒЛАНИШ:  madrasa@islom.uz

GRAND TA'LIM нодавлат таълим муассасаси катта устози Анвар Аҳмад таълим даргоҳига асос солинган илк кунлардан бери фаолият юритади. Араб тили грамматикасида оид кўплаб дарслик ва адабиётлар тўпловчиси ва муаллифларидан.

arabic.uz сайтининг муҳаррири, "Риёзус солиҳийн", "Ал-Азкор", "Саодатга етакловчи ҳикматлар" ва бошқа кўплаб асарлар таржимони ва нашрга тайёрловчиси.

Анвар Аҳмад 1977 йилда таваллуд топган, оилали 4 нафар фарзанди бор. Миср Араб Республикасининг Азҳари Шариф, ал Азҳар институтлар бўлими, эъдодий ўрта-махсус билим юртини тамомлаган.

Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф раҳимаҳуллоҳнинг шогирди. "Саҳиҳи Бухорий"дан шайх хазратларидан ижоза олган. “Олтин силсила” таржимонлар гуруҳининг аъзоси.

Аввал Миср Араб республикаси элчихонаси қошидаги фан ва таълим марказида араб тили ўқитувчиси, 2008 йилдан эса GRAND TA’LIM етакчи ўқитувчиларидан.